5 Kasım 2008 Çarşamba

KNOWLEDGE-BASED MARKETING / BİLGİ TEMELLİ PAZARLAMA

Veri tabanlı pazarlama olarak da bilinir. Bilgi, verinin işlenip organize edilerek anlam ve değer kazandığı ve belli bir amaçla kullanılmaya uygun formu olarak bilinir. Geleneksel bölümlendirme yaklaşımlarının pazarlama kararlarını yeterince isabetli kılamadığının farkına varılmasıyla, pazarlamada veri ve bilgiden daha yoğun ve daha ileri boyutlarda yararlanma ihtiyacı ortaya çıktı. 

Günümüzde müşteriler istek ve tercihlerinin bireysel temelde ayrı ayrı karşılanmasını bekliyorlar. Pazar ve müşteriler hakkında elde edilen, biriktirilen, üretilen muazzam miktarlardaki veriden işe yarar bilgiler üretmek için, pazarlama bilgi sistemleri, model kurma, veri madenciliği, bilgi yönetimi gibi araçlar kullanılmaya başlandı. Bilgi temelli pazarlama, bu bilgi birikimlerinden i. Müşteri profilleri saptama, ii. Sapma analizleri ve iii. Trend analizleri amacıyla yararlanmayı öngörüyor[i].[i]                Michael J. Shaw, Chandrasekar Subramaniam, Gek Woo Tan, Michael E. Welge, “Knowledge Management and Data Mining for Marketing”, Decision Support Systems,  31(2001), s. 132-133.

Hiç yorum yok: