22 Kasım 2008 Cumartesi

CRITICAL MARKETING / ELEŞTİREL PAZARLAMA


Eleştirel pazarlama, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi konu başlıklarından biri. Pazarlamaya eleştirel bakışların hâkim olduğu yaklaşımları ifade eden bu terim kapsamlı olarak konuya duyarlığın ilk defa ele alındığı bir yayına da konu oldu[i].  Adı geçen yayında eleştirel kelimesinin taşıdığı anlamlar olarak şu sınıflandırma da yer almaktadır(s.4):“Akademik çevrede bazıları için eleştirel, yoruma dayalı ve kalitatif gibi bir anlama sahipken, bazıları bunu büyük harfle başlatıp, Marksist’e karşılık kullanır. Diğer bazıları için ise pazarlamanın gelenekselden ayrılan daha geniş sosyal konuları da içerdiğini düşünür, yine bazıları için ise, pazar ve pazarlamanın incelenmesinde eleştirel araştırma yaklaşımlarına vurgu için kullanır.”

Bu konudaki bir başka yayın[ii], konuyu pazarlamanın gelişme çizgisi açısından ele alır ve pazarlamada akademik açıdan tartışmalı bazı konular üzerinde durulur.[i]                Michael Saren, Pauline Maclaran, Christina Goulding, Richard Elliott, Avi Shankar, Miriam Caterall, Critical Marketing: Defining the field, Butterworth-Heinemann, U.K., 2007.

[ii]                Mark Tadajewski (ed.), Douglas Brownlie (ed.), Critical Marketing, John Wiley & Sons, London, 2008.

Hiç yorum yok: