6 Aralık 2008 Cumartesi

ROBIN HOOD MARKETING / ROBİN HOOD PAZARLAMA

Robin Hood İngiliz halk efsanelerinde geçen, zenginden alıp fakire veren, yoksulların hakları için güçlülere karşı ayaklanan kişilerin öykündüğü bir karakterdir.  Adını alan[i] kitabın teması, sigara, yatak veya başka ürünler satan firmaların pazarlamada başarı için yaptıklarının her türden olumlu değişmeler ve belli davalar için de “çalınabileceği” benzetmesinden kaynaklanıyor. Sigara firmaları sigara satmak için ne yapıyorlarsa, benzerleri sigarayı bırakmak, bıraktırmak için de yapılabilir. Robin Hood Pazarlamanın özü, insanlara belirli bir iş yaptırmaya odaklanmaktır.

Robin Hood Pazarlamada, firmanın sadece kendi misyonu ve organizasyonuna değil, muhataplarına odaklanması gerektiğine vurgu yapılır. Neyin amaçlandığı, hangi davanın gerçekleşmesine çalışıldığı saptandıktan sonra her hedef kitlenin buna ulaşmaya katkısının ne olabileceği ve bu katkıyı etkin, etkili, engelsiz ve pratik olarak yapabilmek için hangi eylemlere girişmeleri gerektiği üzerinde durulur. Pazarlamanın temellerinin de özetlendiği kitapta hedefe ok atmak metaforu da kullanılıyor.

Yazarın ABD, Doğu Avrupa ve Asya’daki yerel, ulusal ve uluslar arası davaların (cause) benimsetilmesindeki tecrübelerinin de yansıtıldığı Robin Hood Pazarlama kitabında Ulusal Kanser Enstitüsü, Greenpeace, Amerikan Kanser Derneği, Starbucks, La Piana, Krispy Kreme, Ukrayna’dan Babuşka ve Dobrata[ii] gibi örnekler de inceleniyor.[i]                Katya Andresen, Kate Roberts, Robin Hood Marketing: Stealing Corporate Savvy to Sell Just Causes, Wiley, London, 2006.

[ii Robin Hood Marketing kitabından bazı alıntılar için bakınız: http://800ceoread.com/excerpts/archives/006202.htmlhttp://www.techsoup.org/learningcenter/techplan/archives/page9547.cfm

Hiç yorum yok: