6 Aralık 2008 Cumartesi

MULTI-CULTURAL MARKETING / ÇOK KÜLTÜRLÜ PAZARLAMA


Etnik pazarlama olarak da bilinir. Kültürel köklerine bağlı kitlelerin oluşturduğu pazarlarda başarı için özen gösterilecek hususlarla ilgilidir. Global ve hatta ulusal pazarlar birden fazla etnik kültürün bir arada yaşadığı ortamlara dönüştü[i]. Küçük işletmeler için az parayla büyümenin yollarından biri, etnik pazarlara yönelmektir. Amerikan pazarında Asyalı-Amerikalı’lar, Afrikan-Amerikanlar ve Latinler’in genel nüfusa oranı da, bunların satınalma güçleri de hızla yükseliyor. Hispaniklerin toplam satınalmalarının (926 milyar dolar) 2007 yılında siyahî Amerikalılarınkini (921 milyar dolar) geçtiği tahmin ediliyor. Siyah ve kahvengi Amerikalıların marka bağlılığı ortalamanın üstünde ve bunlar kendi dağıtım ve medya örgütlenmelerine sahipler.

Çok Kültürlü Pazarlamada başarı için, hedef etnik grupların kullandıkları dilin inceliklerine, etnik grup içindeki çeşitliliğe, yoğun tükettikleri medya organlarına dikkat etmek; erişim için yeterli medya frekanslarına ulaşmak, kampanya temalarını kültürel inceliklere uygun hale getirmek ve cemaatin faaliyetlerine iştirak etmek gerekiyor.[i] Kim T. Gordon, Maximum Marketing, Minimum Dollars – The Top 50 Ways to Grow Your Small Business, Kaplan, New York, 2006. Kitaptan kısa alıntılar için: http://800ceoread.com/excerpts/archives/006296.html E: 06.12.08

Hiç yorum yok: