21 Ekim 2008 Salı

FUZZY / BULANIK PAZARLAMA

Bulanık mantık, bilim, teknoloji ve enformatik alanında nispeten yeni kavramlardan biri olarak “siyah/beyaz”, “var/yok” biçimindeki binary düşünceye karşı, gri alanların da varlığına vurgu yapar. Chris Arnold bloğunda[i] bu kavramın pazarlamada da işe yarayacağını ileri sürüyor ve buna “Fuzzy Marketing” diyor. Eski kuralları, hiyerarşileri ve dar görüşlülüğü bir yana bırakıp, medya ve pazarlamaya farklı ve yenilikçi görüşlerle yaklaşmayı öneriyor.

Bulanık mantık setlerinin pazarlama yönetimi problemlerine uygulanmasını konu alan bir proje çalışması için bakınız:[ii][ii]                Shady Aly, “Applying fuzzy logic sets to marketing management problems”, Czech University of Agriculture in Prague, Faculty of Economics and Management, Information Engineering Department’e sunulan bir proje. http://pef.czu.cz/~linhart/summer3/summer4environment/Marketmngmnt.PDF Erişim: 21.10.08

Hiç yorum yok: