18 Haziran 2014 Çarşamba

CONFERENCE MARKETING / KONGRE PAZARLAMA


19. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ'ne başarılar diliyorum.
Bir dileğim de şudur ki;
Bi'tanemiz Pazarlamaya ve pazarlama yoluyla ülkeye ve insanlığa yapacakları olumlu katkılar bol olsun,
Daha çok insan, daha çok pazarlama konuşsun, daha mutlu olsunlar...

"Pazarlama Bi' Tanedir: Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi"nden....

CONGRESS MARKETING / KONGRE PAZARLAMA

Event Marketing, Tourism Marketing, Destination Marketing, Place/City Marketing gibi konularla da ilgili. Pazarlamanın kendisi gibi, kongrelerin ağırlık kazandığı, müşterilerle etkileşmenin kongre ortamlarında gerçekleştirilmeye çalışıldığı “Kongre Pazarlaması” da maalesef hak ettiği değere ve öneme sahip olamadı.[1]  “Kongre Pazarlama”nın incelikleri bir kitap doldurur[2]. Birkaç noktasına işaret edelim.
Bir kongre düzenlemekle Kongre Pazarlama ayrılmaz ikizler gibidir. Bir kongre önce doğru bir fikirle doğar. Bu fikir etrafında onlarca yıl sürecek, onbinlerce kişiyi ilgilendirecek bir ilişkiler ağı tasarlanır. Pazarlamanın bir ‘emprezaryo’, bir ‘maestro’ olma görevi o anda başlar. Daha sonra yıllar sürecek bir hazırlığa girişilir. Kongreyi kim düzenleyecekse, önce bu fikri ve konuyu kafasına iyice yerleştirir. Bunu, konunun ilgili uzmanlarına “satar”. Bu arada kongrenin planları hazırlanır. Bütçe, muhtemel yerler, tesisler, organizasyonu, ilgili kişiler, nasıl etkilenecekleri, yerin ve mekânın hangi yönlerinin öne çıkarılacağı, hangi tür konulara el atılacağı, o yılki temanın ne olacağı, tanıtımın nasıl yapılacağı, müşteri çekmek, katılımı arttırmak için neler yapılacağı, kimlerle ilişkilere geçileceği, kongre sırasındaki gezi, konuşma, yemek, toplantı, tartışma, uygulama vs. türünden faaliyetler, deneyimler; kimlerden destek alınacağı, sponsorluklar, şovlar, kongre duyuruları, yayınlar, aktiviteler ve benzeri gibi bir dizi faaliyet, titizlikle hazırlanır.
Günü gelince hazırlıklar sahneye konur, oyun, yani kongre, oynanır ve o andan itibaren kongre sonrası faaliyetlere girişilir. Kongre sonrası faaliyetler arasında, kongre sonrası değerlemelerin alınması, sonraki kongreye ilişkin ön duyuruların yapılması, kongrede alınan kararlarla ilgili gelişmelerin takibi ve duyurulması gibi işlemler sayılabilir.
Kongre Pazarlamasında, öncesiyle, sırasıyla, sonrasıyla tam bir pazarlama süreci yaşanır. Bir kongrenin ardından başka bir kongrenin hazırlıklarına başlanır. Süreç tekrarlanır.
Memleketimiz kongre pazarı bakımından her türlü imkân ve avantaja sahip. Potansiyel vaat eden şehirler arasında Denizli, Bursa, Konya, Kayseri, Trabzon ve diğerleri sayılabiliyor. Kongrenin konusuna ve katılımcılarına bağlı olarak minicik bir köy/kasaba dahî kongre için çok câzip bir mekân olabiliyor. Davos tipik bir örnek.
Bir kongre turisti normal turiste oranla dört kat daha fazla para bırakıyor. Türkiye, kongre gelirlerini kolaylıkla on katına yani 2 milyar Dolara çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Yeter ki, birileri “Kongre Pazarlama” işini ciddiye alsın.
Her kentin her tür turizm için kendine özgü bir pazarlama stratejisi olabilir. Kongre Pazarlaması kendi içinde küçük ve büyük kongre organizasyonları biçiminde segmentlere ayrılabilir.
“Kongre Turizmi” diğer turizm türlerine (tatil, tarih, spor, kumar, sanat, seks, doğa v.s.) göre getirisi en yüksek olandır. Kongrelere katılanlar varlıklı kişilerdir. İyi para harcarlar. Kongreler dolayısıyla otellerde yer bulunmaz olur ve konaklama fiyatları artar. Kongre vesilesiyle turistik geziye çıkan yöneticiler,  seyahat giderlerini mensup oldukları kurum ve kuruluşlara fatura eder, vergiden düşer, daha bol ve rahat harcama yaparlar. Kongre turizmindeki patlamanın bir sebebi de budur.
 “Kongre Pazarlaması” sadece kongre turizminden, katılanlar da sıradan turistlerden ibaret değil. Kongreye katılanlar kendi ülkelerinde belli konularda ilerlemiş, bilinen, karar verici, bir laf ettiği zaman sözü dinlenen insanlardır. Bu insanlar memnun edilebilirse, ülke olarak, firmalar olarak kendinizi, derdinizi dünyaya anlatabiliyorsunuz. Kongre Pazarlama hakkında, Ikona Turizm ve Ali Güreli ile bir söyleşi[3] ve Mimarlar İstanbul'a 20 milyon Dolar bıraktı[4] haberleri için kaynaklara bakılabilir.
[1] İsmail Kaya, http://pazarola.blogspot.com (3.11.2006)
[2] Bir örnek: Kahraman Aslan, Türkiye’de Kongre Turizmini Geliştirme İmkânları, ITO Yayınları 2008–34, İstanbul, 2009.
[3] Ali Güreli ile röportaj, Baraka Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005, http://www.odtu-mezunist.org.tr/-baraka/07_05/yazi4.html
[4] Akşam, 11 Temmuz 2005

Hiç yorum yok: