25 Şubat 2012 Cumartesi

CAUSE-RELATED MARKETING / DAVA DESTEKLİ PAZARLAMA

CAUSE-RELATED MARKETING / DAVA DESTEKLİ PAZARLAMA
Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama, İdeal Bağlantılı Pazarlama, Misyon Bağlantılı Pazarlama gibi sıfatlar da kullanılabiliyor. Şirketlerin veya markaların kendi isimlerini sosyal bir amaçla ilintilendirme çabaları, toplumsal faydalar yanında firma ve markaların itibarının artmasına da yardımcı oluyor. Markalara sosyal bir sorumluluk yükleyen İdeal bağlantılı / Dava Destekli Pazarlama uzun erimli oluşu ve sürekliliğiyle stratejik bir konudur.
Bu uygulamanın merkezinde, firmanın ortak amaçlar etrafında buluşabileceği değişik kesimler arasında karşılıklı fayda sağlamak için kâr amacı gütmeyen çoklu bir işbirliği fikri yatmaktadır. Dava Destekli Pazarlama, kuruluş amacıyla uyumlu “sigaraya hayır”, “çevreyi kirletmeyin”, “uyuşturucu kullanmayın”, “alkollü araç kullanmayın” gibi mesajların verildiği Kâr Amaçsız Pazarlama’dan ve Sosyal Pazarlama’dan farklıdır.
Dava Destekli Pazarlama’da şirketler sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanı sıra uzun dönemde kâr da elde edebilirler. Firma, sosyal amaca yönelik bir dernek ya da bir gönüllü kuruluşla işbirliği yapabileceği gibi, amaca doğrudan da yönelebilir. Dava Destekli Pazarlama, şirketin amaçlarına bağlı olarak birçok yolla gerçekleştirilebilir. Halkla ilişkiler, satış promosyonları, sponsorluk ve Niş Pazarlama ile birlikte uygulanabilir. Markaya duyulan güveni, müşteri sadakatini ve satın almayı arttırırken, aynı zamanda şirketin çalışanları ve tedarikçileri gibi sosyal paydaşlarıyla ilişkilerini de güçlendirir . Dava Destekli Pazarlama’da, desteklenecek doğru dava ve konuların bulunması ve/veya üretilmesi önemlidir.
Atlas dergisi, 2004 yılında “Sıfır Yokoluş” isimli bir proje başlattı. Doğa Derneği ile birlikte, nesli tükenen canlılara dikkat çekti. Risk altındaki yüzlerce bitki ve hayvan türü belirlendi. Bir sonraki adımda sıra bu türleri koruma işini üstlenecek ve bunu kendi pazarlama çabalarında “Dava Destekli Pazarlama” uygulaması kapsamında kullanacak firma, marka ve kuruluşların bulunmasına geldi. Bu sayede hem dergi, hem firmalar, hem ilgili kurumlar-dernekler, hem toplum ve hem de gelecek nesiller bundan yararlanacaklardı. Risk altındaki bitkilerden biri Likya orkidesiydi. Bunun soğanlarından salep elde ediliyor. Salep de dondurma başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin imalatında kullanılıyordu. Aşırı talep ve toplama yüzünden bu bitkinin nesli tükeniyordu.
Sıfır Yokoluş projesi çerçevesinde ünlü ressamların bağışladıkları tabloların açık arttırmayla satışa sunulduğu, gün boyu yapılan yayınlarda ilgili kişi ve uzmanların konuşturulduğu, SMS yoluyla 5’er TL’lik bağışlar yapılmaya davet edildikleri CNN televizyonu dava destekli bu pazarlama uygulamasına katılan bir başka firma idi. Bu örnekte de görüldüğü gibi, bir kampanya birden çok sayıda firma ve organizasyon tarafından da desteklenebiliyordu.
Dava Destekli Pazarlama, Kotler ve Lee’nin altı ayrı kategoriye ayırdıkları Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarından biri. Yazarların Sosyal Amaç Bağlantılı Pazarlama adını verdikleri bu uygulamada, bir kurum, ürün satışlarına dayalı gelirlerin belli bir yüzdesini belirli bir amaç için harcar ya da bir katkıda bulunur. Bu teklif en sık görüldüğü şekilde, önceden bildirilmiş belli bir zaman dilimi için, belirli bir ürün için ve belirli bir hayır kurumu içindir. Bu senaryoda bir kurum, çoğunlukla kâr amacı gütmeyen bir organizasyon ile özel bir ürünün satışlarını arttırmak ve hayır kurumuna finansal destek oluşturmak için belirlenmiş karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki kurarak, işbirliğine gitmektedir. Bu durum, tüketicilerin gözde hayır derneklerine zahmetsizce katkıda bulunma fırsatı sağlamasından dolayı, bir kazan-kazan-kazan durumu olarak da görülebiliyor.
2004 yılında, Dünya Pazarlama Ajansları Birliği, Bridgestone firmasını, “Farım da hep açık, yolum da” sloganlı kampanyası dolayısıyla Dünyanın En İyi Dava Destekli Pazarlama Kampanyası Ödülüne layık görmüştü .
Body Shop’un marka olarak değer sunumunu hayvan haklarını koruma üzerine konumlandırması da başka bir örnektir.
KSS ile ticarî sponsorluk ve hayır hasenat kavramları bazen birbiriyle karıştırılabiliyor. 'Türkiye'de sponsorluk projelerine örnek olarak Garanti Bankası'nın 12 Dev Adam'ı, Petrol Ofisi'nin Formula sponsorluğu, Sabancı'nın Picasso, ardından Rodin Sergisi'ni getirmesi sayılıyor. Ancak bunlar birer sponsorluk uygulaması olup, Dava Destekli Pazarlama kapsamına girmiyor.
Dava Destekli Pazarlama’nın benzerlerinden en bariz farkı, firma ile ardına destek olduğu bir sosyal faydanın adeta ayrılmaz bir biçimde ve süreklilikle desteklenmesinde yatmasıdır. Firmanın davasını kendi ticarî faaliyetlerinin de bir parçası haline getirebilmesiyle ilgilidir.
Başarılı bir örnek için Patagonia.com'a bakınız.

Hiç yorum yok: